- A -

afwezigheid

combipaar instelllen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

paren niet indelen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

parencompetitie, reglementen

Algemene zittingegevens wijzigen

IconZittinggegevens bekijken of wijzigen
IconWijzigen van een zitting

Alternatieve gegevenslocatie

arbitrale wijzigingen scorekaart

artikel 12C1b

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

corrigeer IMP

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

corrigeer MP

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

ernstige fout

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gemiddelde

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gemiddelde-min

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gemiddelde-plus

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gewogen score

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

score verhogen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

score verlagen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

- B -

backup

maken

terugzetten

Back-up

maken

IconGegevens overzetten
IconBackup maken

terugzetten

IconGegevens overzetten
IconBackup terugzetten

bestanden

overzicht

blokkeren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

Bridge-It

eerste kennismaking

nieuw in versie 5.6

welkom

bridgemate classic

controle-invoer

initialiseren

vrije invoer

bridgemate Pro/II

lidnummers invoeren

IconScores verwerken met de Bridgemate Pro/II
IconGeavanceerd

opstarten vanuit Bridge-It

schema bijwerken

IconDe Bridgemate gebruiken van begin tot eind
IconBridgemate Pro/II scoresysteem opstarten

spelverdeling invoeren

IconScores verwerken met de Bridgemate Pro/II
IconGeavanceerd

wijzigingen zitting doorgeven

IconDe Bridgemate gebruiken van begin tot eind
IconBridgemate Pro/II scoresysteem opstarten

zittingen samenvoegen

IconZittingen samenvoegen in één Bridgemate Pro/II scorebestand
IconZittingen samenvoegen in één Bridgemate Pro/II scorebestand

bridgemates

systeem selecteren

systemen combineren

IconAlgemene Instellingen 
IconSelecteer uw Bridgemate systeem
IconBridgemates

- C -

combipaar instellen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

combitafel

instellen

IconTabblad Combitafel
IconTabblad Combitafel
IconCombitafel instellen
IconCombitafel instellen
IconDe Combitafel
IconSNIP_COMBI

uitleg

Competitie

maken

IconHoofdstuk 2: Een open zitting aanmaken
IconHoofdstuk 3: Een nieuwe parencompetitie opzetten
IconHoofdstuk 4: Een competitiezitting aanmaken
IconNieuwe competitie - paren
IconNieuwe competitiezitting
IconNieuwe open zitting
IconWIZ_OVERZICHT

scoremethode

IconStap 1: Opgeven van algemene gegevens_2
IconTabblad Algemeen

uitleg

wijzigen

IconHoofdstuk 2: Een open zitting aanmaken
IconHoofdstuk 3: Een nieuwe parencompetitie opzetten
IconHoofdstuk 4: Een competitiezitting aanmaken
IconNieuwe competitie - paren
IconNieuwe competitiezitting
IconNieuwe open zitting
IconWIZ_OVERZICHT

competitie individueel

stand wijzigen

IconCompetitiestand bekijken
IconCompetitiestand

competitie paren

berekening competitiestand

ontmoetingen bekijken

rekenvoorbeeld competitiestand met reglementen

zittinguitslag toevoegen

competities

competitiestand paren

berekening

berekening van de stand

IconDe competitiestand bekijken of wijzigen
IconBekijken/Wijzigen

letters achter de zittingscore

IconDe competitiestand bekijken of wijzigen
IconBekijken/Wijzigen

rang sortering

IconDe competitiestand bekijken of wijzigen
IconBekijken/Wijzigen

weergave

zittingscore aanpassen

IconDe competitiestand bekijken of wijzigen
IconBekijken/Wijzigen

competitiezitting

combipaar instellen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

competitie kiezen

continue publicatie van de tussenstand

datum score

gastpaar

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

in andere lijn laten spelen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

invallers

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

lijnen instellen

lijnen invullen

nieuw

paren afwezig laten zijn

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

paren indelen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

schema selectie

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stilzit

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

top-integrale opties

IconTabblad Lijnen
IconTabblad Lijnen
IconZittinggegevens bekijken of wijzigen
IconCompetitiezitting tabblad Lijnen
IconOpen zitting tabblad Lijnen
IconTop-integraal instellingen wijzigen

uitleg

uitslag aanpassen in de competitiestand

IconDe competitiestand bekijken of wijzigen
IconBekijken/Wijzigen

wachttafel

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

consistentiecontrole

continue publicatie van de tussenstand

- D -

datamap opschonen

datum score

Dubbele spelers

- E -

e-mail

competitiestand verzenden

naar leden

IconLedenbestand
IconParen en ledenbestanden
IconLeden

zittinguitslag verzenden

extra speler toevoegen

aan open zitting

IconTabblad Deelnemers
IconOpen zitting tabblad Deelnemers

- F -

frequentiestaat

- G -

gastpaar

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

Geavanceerd menu

gegevens

alternatieve locatie instellen

backup maken

backup terugzetten

consistentiecontrole

datamap opschonen

gewogen score

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gidsbriefje

afdrukken vanuit de zitting

uit schema

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

vanuit zitting

IconAfdrukken van gidsbriefjes
IconGidsbriefjes afdrukken

gidsbriefjes

afdrukken voor meerdere zittingen

IconAfdrukken van gidsbriefjes
IconGidsbriefjes afdrukken

tafelbeschrijving

IconAfdrukken van gidsbriefjes
IconGidsbriefjes afdrukken

- H -

help

online ondersteuning

- I -

installeren

meerdere avonden van één vereniging

meerdere clubs

overzicht

Instellingen

Bridgemates

IconAlgemene Instellingen 
IconInstellingen

E-mail

IconAlgemene Instellingen 
IconInstellingen

NBB-Uitslagenservice

IconAlgemene Instellingen 
IconInstellingen

opezettingen zittingen/competitie

IconAlgemene Instellingen 
IconInstellingen

weergave

IconAlgemene Instellingen 
IconInstellingen

zitting

IconAlgemene Instellingen 
IconInstellingen

invallers

in competitiezitting

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

parencompetitie, reglementen

invoer per paar

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

invoer per ronde

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

invoer per tafel

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

invoermethoden

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

- K -

kwetsbaarheid veranderen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

- L -

labels

in parenzitting

laddercompetitie

competitie opzetten

zitting opzetten

leden

leden

ledenbestanden

paren

toevoegen

IconLedenbestand
IconParen en ledenbestanden
IconLeden

ledenbeheer

afdrukken

IconLedenbestand
IconParen en ledenbestanden
IconLeden

algemene beschrijving

IconLedenbestand
IconParen en ledenbestanden
IconLeden

e-mail versturen

IconLedenbestand
IconParen en ledenbestanden
IconLeden

wijzigingen ongedaan maken

IconLedenbestand
IconParen en ledenbestanden
IconLeden

zoekfunctie

IconLedenbestand
IconParen en ledenbestanden
IconLeden

licentiebeheer

computer registreren

IconLicentiebeheer
IconBridge-It licentie activeren en beheren

handmatig registreren

IconLicentiebeheer
IconBridge-It licentie activeren en beheren

licentie deactiveren

IconLicentiebeheer
IconBridge-It licentie activeren en beheren

licentie overzetten

IconLicentiebeheer
IconBridge-It licentie activeren en beheren

nieuw licentiebestand

IconLicentiebeheer
IconBridge-It licentie activeren en beheren

online activeren

IconLicentiebeheer
IconBridge-It licentie activeren en beheren

overzicht licenties

IconLicentiebeheer
IconBridge-It licentie activeren en beheren

Lidnummer

Lint

minimaliseren

- M -

Menu inhoud

menubalk

Menuinhoud

Menu-inhoud

Menustructuur

- N -

naamloze spelers

IconTabblad Deelnemers
IconOpen zitting tabblad Deelnemers

NG

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

niet gespeeld

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

- O -

ondersteuning

via internet

Ontdubbelen

ontmoetingen

in parencompetitie

Onwaarschijlijk contract accepteren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

Onwaarschijnlijk contract

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

Onwaarschijnlijk contract weer tonen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

open zitting

algemene gegevens

continue publicatie van de tussenstand

converteren naar een competitie

datum score

extra speler toevoegen

IconTabblad Deelnemers
IconOpen zitting tabblad Deelnemers

lijnen en rondegegevens

naamloze paren indelen

IconTabblad Deelnemers
IconOpen zitting tabblad Deelnemers

nieuw

paren inschrijven

schema selecteren

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

uitleg

optimaliseren ontmoetingen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

Overzicht

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

competitie

IconHoofdstuk 2: Een open zitting aanmaken
IconHoofdstuk 3: Een nieuwe parencompetitie opzetten
IconHoofdstuk 4: Een competitiezitting aanmaken
IconNieuwe competitie - paren
IconNieuwe competitiezitting
IconNieuwe open zitting
IconWIZ_OVERZICHT

zitting

IconHoofdstuk 2: Een open zitting aanmaken
IconHoofdstuk 3: Een nieuwe parencompetitie opzetten
IconHoofdstuk 4: Een competitiezitting aanmaken
IconNieuwe competitie - paren
IconNieuwe competitiezitting
IconNieuwe open zitting
IconWIZ_OVERZICHT

- P -

paarlabels wijzigen

Paarnamen wijzigen

IconZittinggegevens bekijken of wijzigen
IconWijzigen van een zitting

paren

afwezig laten zijn

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

alle paren deselecteren

buiten mededinging plaatsen

combipaar instellen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

gastpaar

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

in andere lijn laten spelen

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

indelen in competitiezitting

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

invallers

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

naamloze paren in open zitting

IconTabblad Deelnemers
IconOpen zitting tabblad Deelnemers

paarlabels wijzigen

persoonlijk overzicht

samenstelling competitiepaar wijzigen

parencompetitie

algemene gegevens

lijnen en rondegegevens

lijninvulling

nieuw

Reglementen

schemasysteem selectie

stand bekijken/wijzen

IconDe competitiestand bekijken of wijzigen
IconBekijken/Wijzigen

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

persoonlijk overzicht

- R -

rapporten

afdrukken

exporteren

Regelmenten

Combi paar

Combi paren

Combipaar

Combiparen

Reglementen

Afwezige paren

IconTabblad Reglementen
IconParen zijn afwezig

Combipaar

IconTabblad Reglementen
IconParen spelen in een andere lijn

Invaller

IconTabblad Reglementen
IconInvallers

Invallers

IconTabblad Reglementen
IconInvallers

Paar afwezig

IconTabblad Reglementen
IconParen zijn afwezig

Paar in andere lijn

IconTabblad Reglementen
IconParen spelen in een andere lijn

parencompetitie

Reglementen per scoremethode

IconTabblad Reglementen
IconInstellen van de reglementen per scoremethode

Rekenmethodes

IconTabblad Reglementen
IconRekenmethodes

Slemcompetitie

IconTabblad Reglementen
IconSlemcompetitie

Speler in andere lijn

IconTabblad Reglementen
IconSpeler speelt in een andere lijn

Weergave competitiestand

IconTabblad Reglementen
IconWeergave competitiestand

reglementen parencompetitie

afwezigheid

Bridgemate Profiel

invallers

paar in andere lijn

rekenmethodes

speler andere lijn

weergave competitiestand

rekenmethodes

parencompetitie

- S -

schema

afdrukken

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

bekijken

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

bijwerken in Bridgemate Pro/II

IconDe Bridgemate gebruiken van begin tot eind
IconBridgemate Pro/II scoresysteem opstarten

een bestand schema wijzigen

IconSchema toevoegen
IconSchema toevoegen
IconSchema maken/wijzigen

een nieuw schema maken

IconSchema toevoegen
IconSchema toevoegen
IconSchema maken/wijzigen

naam wijzigen

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

nieuw schema maken

IconSchema toevoegen
IconSchema toevoegen

NZ en OW omdraaien

IconSchema toevoegen
IconSchema toevoegen
IconSchema maken/wijzigen

opslaan

IconSchema toevoegen
IconSchema toevoegen
IconSchema maken/wijzigen

overzicht

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

schemabeheer

systeem en onderverdeling wijzigen

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

systeembeheer

toevoegen

verwijderen

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

schemabeheer

gidsbriefje vanuit schema

IconSchemabeheer
IconSchemabeheer

score op een spel

blokkeren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

ernstige fout

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

MP/IMP corrigeren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

verhogen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

verlagen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

verwijderen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

score-invoer

controle-invoer op Bridgemate Classic

scorekaart

vrije invoer op Bridgemate Classic

scorekaart

arbitrale wijzigingen

bijzondere invoer

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

contrazit

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

draaihand

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gemiddelde

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gemiddelde-min

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gemiddelde-plus

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

gewogen score

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

leider invoeren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

NG

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

niet gespeeld

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

ongedaan maken

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

score blokkeren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

score verwijderen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

scores invoeren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

speciale acties

splitscore

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

tegenstander aanpassen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

uitkomst invoeren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

uitleg

wedstrijdleidersmenu

scorekaart aanpassen

breedte van kolommen aanpassen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

kolommen verbergen of tonen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

sorteren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

volgorde van kolommen wijzigen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

scorekaart bijzondere aanpassingen

kwetsbaarheid veranderen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

spel annuleren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

spel splitsen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

scores

verwijderen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconHet wedstrijdleidersmenu

scoreslips

afdrukken

sitlzit: zie wachttafel

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

slems

in de competitie

in de zitting

punten toekennen voor

reglement

sorteren

op de scorekaart

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

speeloverzicht

IconDe zittingverkenner
IconDe zittingverkenner
IconDe zitting explorer
IconDe zitting explorer

speeloverzicht: zie zittingexlorer

spel annuleren

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

spel splitsen

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

spelgroep

in parenzittingen

IconTabblad Lijnen
IconOpen zitting tabblad Lijnen
IconRonden, spelgroepen en spellen per spelgroep

spellabels wijzigen

Stappen plan

Stappenplan

Stappenplan bewerken

Stappenplan wijzigen

- T -

Tabbladen

tafellabels wijzigen

toernooien

open zitting converteren naar een competitie

Top-integraal instellingen wijzigen

IconZittinggegevens bekijken of wijzigen
IconWijzigen van een zitting

Top-integrale groepen

competities

IconTabblad Lijnen
IconTabblad Lijnen

Top-integrale opties

competitites

IconTabblad Lijnen
IconTabblad Lijnen

- U -

uitslag

continue publicatie

- V -

verzamelstaat

- W -

wachttafel

aantal wachttafels in een competitieronde

IconOntmoetingstabel bekijken
IconOverzicht ontmoetingen

in competitiezitting

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

weergave per ontmoeting

IconHandmatig scores invoeren en wijzigen
IconScorekaart

Wijzigen

competitiezitting

IconZittinggegevens bekijken of wijzigen
IconWijzigen van een zitting

open zitting

IconZittinggegevens bekijken of wijzigen
IconWijzigen van een zitting

wip2000

afhandeling afwezig paar

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

één paar vaste tafel geven

IconTabblad Deelnemers
IconCompetitiezitting tabblad Deelnemers

- Z -

Zitting

datum score

frequentiestaat

maken

IconHoofdstuk 2: Een open zitting aanmaken
IconHoofdstuk 3: Een nieuwe parencompetitie opzetten
IconHoofdstuk 4: Een competitiezitting aanmaken
IconNieuwe competitie - paren
IconNieuwe competitiezitting
IconNieuwe open zitting
IconWIZ_OVERZICHT

persoonlijk overzicht

uitleg

uitslag

uitslag verwerken in competitie

verzamelstaat

wijzigen

IconHoofdstuk 2: Een open zitting aanmaken
IconHoofdstuk 3: Een nieuwe parencompetitie opzetten
IconHoofdstuk 4: Een competitiezitting aanmaken
IconNieuwe competitie - paren
IconNieuwe competitiezitting
IconNieuwe open zitting
IconWIZ_OVERZICHT

zittinggegevens

zittingmenu

zittingexplorer

nieuwe competitie

nieuwe zitting

zittinggegevens

opnieuw opzetten

overzicht

paarlabels wijzigen

spellabels wijzigen

spelverdeling importeren

tafellabels wijzigen

top-integraal instelling wijzigen